Hvis du bor i Rødovre sogn og er økonomisk vanskelig stillet i juletiden, kan du ansøge om julehjælp ved at udskrive og udfylde en ansøgningsblanket. Julehjælpen gives fortrinsvis til enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år. Ansøgningen skal afleveres på kirkens kontor eller i kirkens postkasse senest torsdag d. 29. november 2018 kl. 12.

Det er Rødovre sogns menighedspleje der bestyrer og formidler julehjælpen.