Menighedsplejen

 

Rødovre Sogns Menighedsplejes Årsmøde 2022
Afholdes søndag d. 24 april 2022 kl. 12.15
I Rødovre Sognehus, Kirkesvinget 3
Der startes med kirkefrokost efterfulgt af årsmødet

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab
  4. Budget for indeværende regnskabsår
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  8. eventuelt

Kontakt til menighedsplejen her.