Menighedsplejen

Rødovre Sogns Menighedspleje er en selvstændig (juridisk person) indenfor det folkekirkelige menighedsarbejde, der udførers fra Rødovre Kirke. Menighedsplejens adresse er Kirkesvinget 3, 2619 Rødovre Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

 

Menighedsplejen har til formål at yde økonomisk støtte til socialt udsatte i sognet, fx sygdomsramte, ensomme, personer i akut nød. o.l. Desuden at øve diakonalt arbejde over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjælp og støtte under hensyntagen til samfundets sociale og sundhedsmæssige ydelser.

 

Kontakt til menighedsplejen her.