Medarbejdere

Nicolai Bang
Kordegn og personregisterfører

Sognehuset, Kirkesvinget 3, 2610 Rødovre.
Tlf. 36 70 02 05, Email: roedovre.sogn@km.dk
Kontortid: tirsdag - fredag kl. 9.30-13.00, om torsdagen også kl. 16-18

 

Malene Zinck Østergaard
Kirkegårdsleder

Kirkegårdskontoret, Rødovrevej 116, 2610 Rødovre.
Tlf. 36 70 02 05, Email: mzi@km.dk
Kontortid: mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00

Tommy Vejbirk
Kirketjener

Tlf. 23 45 09 50, Email: kirketjener@roedovrekirke.dk

Connie Venlov
Kirketjener
Tlf. 23 45 09 50, Email: kirketjener@roedovrekirke.dk

Merete Hansen
Kirketjener
Tlf. 23 45 09 50, Email: kirketjener@roedovrekirke.dk

Berit Barfred-Christensen
Kirkesanger

Tlf. 61 71 49 63, Email: bbc@roedovrekirke.dk.

Ida Bugge
Kirke- og kulturmedarbejder

Tlf: 30 53 22 40, Email: ibu@roedovrekirke.dk
Træffes ikke mandag.

Niels Rindorf
Organist

Tlf. 23 62 45 34, Email: nri@roedovrekirke.dk
Træffes tirsdag - fredag kl. 09.00 - 15.00

André Bak
Organist (50%)

Tlf. 22 73 58 78, Email: baktrompet@gmail.com

Bjarne Clausen
Kirkeværge
tlf. 50 70 96 74, Email: kirkevaerge@roedovrekirke.dk

Karen-Marie Wedel-Lander
Vikar for kordegn, konfirmandunderviser