Menighedsrådet

Rødovre sogns Menighedsråd

Formand Inger Holst
Mokkavej 17, 4. sal, dør 2, 2610 Rødovre
ingerholst12@gmail.com, 41 17 55 53

Næstformand Elsbeth Sørensen
Axelhøj 35, 2610 Rødovre
elsbeth@roneklint.com, 36 41 38 35

 

Kontaktperson Kurt Faber
Tårnvej 151 D, 2. sal, 2610 Rødovre
kontaktperson@roedovrekirke.dk, 20 42 47 68


Kasserer Solveig Ferm Petersen
Junovej 5, 2610 Rødovre
solveig.erich@post.tele.dk, 29 72 60 78

Peter Folmer Posgaard
Lørenskogvej 12, 2610 Rødovre
folmerp@gmail.com, 28 57 91 23

 

Lisbeth Bøge Henriksen (valgudvalg)
Voldumvej 33, 1. tv, 2610 Rødovre
lica25@privat.dk, 20 49 09 40

Hanne Ridder

Hanne Ridder
Birkmosevej 18, st. tv., 2610 Rødovre
Hanneridder1@gmail.com, 53 35 70 39

Jytte Andresen (kirke- og kirkegårdsudvalg)
Højnæsvej 36, 2610 Rødovre
jytte.andresen@sol.dk, 21 78 57 01

Bjarne Clausen (Kirkeværge)
Horsevænget 222, 2610 Rødovre
kirkevaerge@roedovrekirke.dk, 50 70 96 74

Bodil Stærmose
Christiansdal 63, 2610 Rødovre
bodilstar@gmail.com, 21 27 36 38

Tove Bahne
Birkmosevej 12, st. th., 2610 Rødovre
tove.bahne@gmail.com, 22 71 62 96

Flemming Jensen Bach
Thorsmindevej 11, 2720 Vanløse
fjb@mail.tele.dk, 22 57 47 05

Henrik Albeck
Voldumvej 45, st. tv., 2610 Rødovre
henrikalb@hotmail.com, 35 87 88 84

Rebekka Højmark Svenningsen
Sognepræst kbf/begravelsesmyndighed 
Orlov t.o.m. 20. oktober 2024

rehs@km.dk

Sognepræst Camilla Hansen
Kirkesvinget 3, 2610 Rødovre
cahan@km.dk, 23 71 05 67

Sognepræst Helle Jeppesen
Orlov

Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum
Kontor: Rødovre Centrum 225, indgang J
jdbj@km.dk, 51 36 50 80

Suppleanter

Henrik Timm-Mogensen
Ulkær 10. st. th, 2610 Rødovre
ask.kbh@brnet.dk, 22 66 81 52