Dåb

Dåb giver medlemskab af den danske folkekirke.

For at få dit/jeres barn døbt i Rødovre kirke skal:

  • barnet være født og have fået sit cpr-nummer
   og
  • barnets navn være besluttet, og overholde navneloven. Se reglerne her.
   og
  • begge forældre være enige om, at barnet skal døbes (hvis der er fælles forældremyndighed)

Derudover skal:

  • mindst én af barnets forældre bo i Rødovre sogn. Se Rødovre sogn her.
   eller
  • mindst én af forældrene være døbt og/eller konfirmeret i Rødovre kirke
   eller
  • mindst én af forældrene tidligere have boet i Rødovre sogn

Alle børn skal være navngivet inden de er fyldt 6 måneder. Det kan foregå på to måder:

  • Barnet kan navngives ved barnedåb. Fødsel- og dåbsattest bliver udleveret lige efter dåben. Attesten kan IKKE udleveres inden dåbsdato til f.eks. til udstedelse af pas.

   eller
    
  • Barnet kan navngives borgerligt her (dvs. uden barnedåb). Når navngivningen er godkendt, får forældre besked i e-boks og barnets personattest kan herefter bestilles her. Dåb (uden navngivning) kan gennemføres senere hvis det ønskes.

Når ovenstående er på plads og der ønskes barnedåb i Rødovre kirke skal I:

1. Kontakte Rødovre kirkekontor med følgende oplysninger

  • Barnets adresse og/eller jeres tilknytning til Rødovre kirke
  • Barnets navn
  • Barnets fødselsdato (eller cpr)
  • Kontaktoplysninger til barnets forælder: Email adresse (kun én) og telefonnummer 
  • Hvor mange I planlægger at invitere til dåben (maks. 50 deltagere i dåbsfølget).
  • Ønske om dåbens dato og tidspunkt.

Rødovre kirke afholder som hovedregel dåb alle søndage kl. 10.30 sammen med gudstjeneste, og den sidste lørdag i hver måned kl. 10 og 11:30 (undt. juli og december). Det kan godt ske, at der afholdes to dåb i samme handling.

Aftalen kan IKKE flyttes (tjek derfor evt. om pårørende kan, før aftalen indgåes).

2. Oplyse om faddere senest 1 måned før dåbsdato

Du/I skal besvare den skriftlige bekræftelse, som kirkekontoret har tilsendt, og oplyse fulde navn og fulde adresse på 2-5 faddere, herunder gudmor eller -far. Læs her.

3. Aftale samtale med præst senest 3 uger før dåbsdato 

Du/I skal aftale tid med præsten om dåbssamtale. Her skal blandt andet det praktiske under selve dåbshandlingen på plads. Hvis der er fælles forældremyndighed til barnet, skal begge forældre deltage. Her er kontaktoplysninger til præsterne i Rødovre kirke.