Dåb

Ved dåb i Folkekirken bliver du også medlem.

Det mest almindelige i folkekirken er, at man bliver døbt som barn. Men man kan sagtens blive døbt som voksen eller fx. forud for konfirmation. 

For at blive barnedøbt i Rødovre kirke skal:

  • barnet være født og have fået sit cpr-nummer
   og
  • begge forældre være enige om, at barnet skal døbes (hvis der er fælles forældremyndighed)

Derudover skal:

  • mindst én af barnets forældre bo i Rødovre sogn. Se Rødovre sogn her.
   eller
  • have en tilknytning til Rødovre sogn f.eks.
   • én af barnets forældre skal være døbt i Rødovre kirke, eller
   • være konfirmeret i Rødovre kirke, eller
   • tidl. boet i Rødovre sogn, eller
   • have forældre der bor i Rødovre sogn

Alle børn skal være navngivet inden de er fyldt 6 måneder. Det kan foregå på to måder:

  • Barnet kan navngives ved barnedåb. Fødsel- og dåbsattest bliver udleveret lige efter dåben. Attesten kan IKKE udleveres inden dåbsdato til f.eks. til udstedelse af pas.
   eller
  • Barnet kan navngives borgerligt her (dvs. uden barnedåb). Når navngivningen er godkendt, får forældre besked i e-boks og barnets personattest kan herefter bestilles her. Dåb (uden navngivning) kan gennemføres senere hvis det ønskes.

Når ovenstående er på plads og der ønskes dåb i Rødovre kirke skal I:

1. Aftale dato og tidspunkt med kirkekontoret

Vi opfordrer til, at man først henvender sig om dato og tidspunkt, når man er sikker på, om fx. pårørende kan deltage. 

Rødovre kirkekontor
roedovre.sogn@km.dk
tlf. 36700205-1
tir-fre 9.30-13 samt tor 16-18 

Rødovre kirke afholder dåb:

 • Søndage kl. 10.30 sammen med den offentlige gudstjeneste. Her afholdes én dåb.
 • Sidste lørdag i hver måned kl. 10 og 11:30 (undt. juli og december). Her afholdes to dåb i samme handling.

Ved dåb af voksne aftales tidspunktet med præsten. 

2. Udfylde en formular med oplysninger

Når dato og tidspunkt er på plads vil kirkekontoret reservere kirken til handlingen, og du/I modtage et link via email med en formular, der skal udfyldes og afsendes. 

Aftalen er fuldendt når når formularen er udfyldt og afsendt.

3. Aftale samtale med præst senest 3 uger før dåbsdato 

Du/I skal kontakte præsten og aftale tid om dåbssamtale. Hvis der er fælles forældremyndighed til barnet, skal begge forældre deltage i dåbssamtalen. Her er kontaktoplysninger til præsterne i Rødovre kirke.