Telefonkæden

 

Telefonkæden er knyttet til Rødovre Sogns Menighedspleje.

Er du interesseret i at være med i telefonkæden, eller er du pårørende eller ven til én der kunne have glæde af kæden, så kontakt telefonkæde på 28 72 54 63 for en nærmere aftale.

Hvorfor?

Formålet med telefonkæden er først og fremmest at skabe tryghed i hverdagen for mennesker, som bor alene. Ikke mindst ældre mennesker der kan føle sig usikre - hvor længe skal man ligge hjælpeløs, hvis man bliver syg eller falder om? Ved at slutte sig til telefonkæden, er man sikker på at modtage en opringning en gang dagligt, typisk mellem kl. 8 og 9 om morgenen.

Hvem?

Alle som føler behov for den tryghed en daglig opringning kan give, er velkommen til at tilmelde sig telefonkæden.

Hvordan?

Kæden fungerer på den måde, at man efter et bestemt system bliver ringet op af et andet menneske i kæden, og straks derefter skal man selv ringe videre til den næste i kæden. Samtalen gøres kort.

Hvem leder kæden?

Det er frivillige, der leder kæden. De har de relevante oplysninger, der sikrer at kæden fungerer. Det er de frivilliges opgave at starte kæden hver morgen, ved at ringe til den første deltager. Når kæden er sluttet, ringer den sidste deltager til lederen, og det er sikret, at alle har det godt.

Pårørende - ferie og ændringer

Hvis en deltager i kæden ikke svarer, kontaktes lederen af kæden, hvorefter lederen via sine oplysninger nærmere undersøger, hvad der kan være sket hos den pågældende. Det er derfor vigtigt at lederen har oplysninger om f.eks. pårørende - og det er vigtigt at oplyse om f.eks. bortrejse, så der ikke skabes unødig ængstelse.

Hygge

En gang om året i løbet af foråret inviteres alle i kæden til en sammenkomst i sognehuset, Kirkesvinget 3, så man over en kop kaffe og en snak kan møde dem, man dagligt er i telefonisk kontakt med.

Sikkerhed

Alle oplysninger opbevares forsvarligt og slettes når de ikke længere er relevante i overensstemmelse med GDPR. 

Folder

 

Hent vores folder her.