For at bestille en attest på dig selv fra Rødovre kordegnekontor skal du:

 • være fødselsregistreret i Danmark.

                   og


Du kan bestille en attest til dig selv:

                  eller

 • ved personligt fremmøde på Rødovre kirkekontor medbringende billedlegitimation. Se kontorets adresse og åbningstider. Der kan ikke afhentes attest for anden person over 18 år, med mindre at du er i besiddelse af retsgyldig fuldmagt (se nedenstående) eller kan legitimere dig som offentlig myndighed, værge eller autorisereret bobestyrer. 

Der kan være nogle dages sagsbehandlingstid på attester, som omhandler personer født før 1960. 


Bestlling af en attest til børn under 18 år:

eller

 • ved juridisk forælders personlige fremmøde på Rødovre kirkekontor medbringende billedlegitimation. Se kontorets adresse og åbningstider. Man kan IKKE sende sit barn ned på kirkekontoret efter sin egen attest!

Bestilling af attest fra udlandet til dig foregår:

 • via dette link til borger.dk. Her skal du bruge NemID og udfylde din bestilling. Du kan vælge "digital forsendelse", eller få brevforsendt attesten til en ønsket adresse i udlandet.

      eller

 • efter aftale mellem dit danske udrejsesogn og det pågældende lands nærmeste danske repræsentation (konsulat/ambassade). Her kan borgeren afhente attesten mod forevisning af billedlegitimation. 

      eller

 • via fuldmagt. Se nedenstående afsnit. Hvis rekvirenten/fuldmagtsgiver opholder sig i udlandet er vedkommende nødt til at sende fuldmagten med post til fuldmagtshaver (den som skal afhente attesten). Er fuldmagten scannet eller på anden måde digitalt behandlet er den IKKE retsgyldig.

Bestilling af attest for anden person:

Der kan gives og anmodes om digital fuldmagt mellem to personer over 18 år her.

Du kan også via en papirblanket give fuldmagt til en anden person, der så kan møde personligt op på Rødovre kordegnekontor, medbringende billed-legitimation på sig selv. Blanketten hentes her. Bemærk, at KUN fuldmagt med original underskrift er retsgyldig. Dvs. at scannede og mailede fuldmagter ikke er retsgyldige. Hvis rekvirenten opholder sig i udlandet, er vedkommende altså nødt til at sende fuldmagten med post til den som skal afhente. Der kan være nogle dages sagsbehandlingstid på attester, som omhandler personer som er født før 1960.


Bestilling af attest på afdød:

 • "Personattest" har erstattet det tidligere "Døds- og begravelsesattest".
 • Bestilling foregår ved personligt fremmøde på Rødovre kirkekontor medbringende billedlegitimation.
 • Enhver kan bestille attester vedrørende afdøde personer, som ville være fyldt 110 år.
 • Attester vedrørende afdøde personer, som ikke ville være fyldt 110 år, udstedes kun, når begæring herom er fremsat af ægtefælle, forældre eller efterkommere, der er over 18 år.
 • Der kan også bestilles attest på afdøde personer, som er fødselsregistreret i udland og døde i Danmark.

Attester

Attester bestilles her. Du skal anvende NemID.

Fødsels- og dåbsattest. Til personer som er fødselsregistreret, navngivet og døbt i Danmark. Se eksempel her.

Personattest. Har bla. erstattet "fødsels- og navneattest". Den indeholder alle de aktuelle civile registreringer, en borger måtte have i personregistret på tidspunktet for udskriften. Den indeholder oplysninger om fødsel, forældre, navn, civilstand og dødsfald, men det er kun de oplysningstyper, der findes registreringer på, der vises på attesten.

Vielsesattest. Til personer som er viet i den danske folkekirke og ikke er skilt. Er du viet ved en anden myndighed, skal du rette henvendelse til den myndighed, der her foretaget vielsen. F.eks. Den Apostolske Kirke, Pinsekirken, Islamisk Trossamfund etc.