Henvendelser om personregistrering og kirken generelt

Kordegnekontor

Tlf. 36 70 02 05
Email: roedovre.sogn@km.dk
Klik her for at sende krypteret besked og angiv kontaktoplysninger i beskeden.
Sognehuset, Kirkesvinget 3, 2610 Rødovre
Kontortid tirsdag-fredag kl. 9.30-13.00; torsdag tillige 16-18
Ved uopsættelig sagsbehandling af dødsfald mandag, kontakt da Hendriksholm kirke tlf. 36 70 36 36.


Henvendelser vedr. kirkegård, gravplads, urnenedsættelse etc.

Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder: Martin Christensen
Tlf. 3670 2762
Kirkegårdskontoret, Rødovrevej 116
Kontortid mandag-fredag  kl. 10-13
Email: rodovrekirkegaard@mail.tele.dk