Begravelse og bisættelse

Der er mange praktiske og administrative forhold, som skal bringes i orden i forbindelse med dødsfald. Vi anbefaler derfor, at pårørende til afdød kontakter som en bedemand, der ordner alt dette. Rødovre kirke må, som offentlig institution, ikke anbefale eller henvise til bedemænd.

Bisættelse/begravelse i Rødovre kirke forudsætter at:

    • afdøde var medlem af folkekirken

og at én eller flere af nedenstående er opfyldt

    • afdøde har boet i Rødovre sogn på et tidspunkt i sit liv;
    • afdødes børn, ægtefælle eller søskende bor i Rødovre sogn;
    • afdødes forældre, ægtefælle, søskende eller børn er begravet på Rødovre kirkegård.

Rødovre sogn tilbyder ikke udlejning af sognesal eller rådgivning af lokaleleje i forbindelse med handlinger i Rødovre kirke. 

Spørgsmål vedrørende gravplads skal rettes til Rødovre kirkegårdskontor.

Ved uopsættelig sagsbehandling af dødsfald mandag, kontakt da Hendriksholm kirke tlf. 36 70 36 36.

Søg mere information i nedenstående links

Kirkeministeriets info om begravelse

Folkekirkens info om begravelse

Information om Rødovre kirkegård