Vielse i Rødovre Kirke

En vielse i Rødovre kirke er både vielse og velsignelse af et par. Ved vielsen siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Vielsen i kirken er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men i kirken foregår det som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

For at blive viet i Rødovre kirke skal:

  • Mindst én af jer skal være medlem af den danske folkekirke
   og
  • have folkeregisteradresse i Rødovre sogn. Se kort her.
  • eller være døbt og/eller konfirmeret i Rødovre kirke
  • eller tidligere have boet i Rødovre sogn
  • eller have forældre boende i Rødovre sogn

Oversigt over forløb (Hvert punkt er detaljeret beskrevet længere nede på siden).

 1. Aftal dato/tidspunkt med Rødovre kirkekontor.
 2. Udfyld ægteskabserklæring til bopælskommune på borger.dk.
 3. Aflever prøvelsesattest (fra kommunen) til kirkekontor samt navn/adresse på 2 vidner.
 4. Ansøg om navneændring (skal ansøges særskilt)
 5. Den kirkelige vielse

Det er brudeparrets eget ansvar, at udfylde korrekt og afleverer rettidigt.

1. Aftal dato/tidspunkt med Rødovre kirkekontor.

Kan tidligst aftales 12 måneder før ønsket vielsesdato

Kontakt kirkekontoret med ønskede dato og tidspunkt. Når aftalen er på plads med kirken, kan dato/tidspunkt IKKE rykkes.

Kontakt til Rødovre kirkekontor:
Kirkesvinget 3, 2610 Rødovre
roedovre.sogn@km.dk
tlf. 36700205
åbningstider: tir-fre 9.30-13 samt tor 16-18

2. Udfyld ægteskabserklæring til bopælskommune på borger.dk.

Tidligst 4 mdr. og senest 6 uger før vielsesdato

I skal udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Her skal I angive mange oplysninger. Giv jer god tid og læs grundigt, hav NemID, cpr-numre, e-mails, navneændringer, vielsesdato etc. klar, når I ansøger.

Efter udfyldning modtager I en besked i digital postkasse på, at erklæringen er afsendt til behandling. Det er vores erfaring at kommunen har en sagsbehandlingstid på ca. 2 uger. 

Spørgsmål vedr. ægteskabserklæringen rettes til bopælskommune (Rødovre kommune, 36 37 70 00 rk@rk.dk).

Ægteskabserklæringen udfyldes på borger.dk. klik her

3. Aflever prøvelsesattest (fra kommunen) til kirkekontor samt navn/adresse på 2 vidner.

Afleveres tidligst 4 mdr. og senest 1 måned før vielsesdato

Når ægteskabserklæringen er godkendt af kommunen, og hvis I skal vies i folkekirken, så modtager I en prøvelsesattest af kommunen i e-boks. Prøvelsesattesten skal være Rødovre kirkekontor i hænde tidligst 4 måneder før og senest 1 måned før vielsesdatoen. Husk at det er brudeparrets eget ansvar at få den afleveret korrekt og rettidigt. Hvis ikke prøvelsesattesten er kirkekontoret i hænde rettidigt, kan aftalen blive ophævet.

Samtidig skal I aflevere fulde navn og adresse på 2 vidner.

Vidnerne skal naturligvis være til stede under vielsen. De må gerne være familie til brudeparret, og det kræves ikke, at de er medlem af folkekirken.

4. Ansøg om navneændring (skal ansøges særskilt)

Ansøges tidligst 4 mdr. og senest 15 dage før vielsesdato

Særskilt ansøgning som beskrives her.

5. Den kirkelige vielse

  • Kontakt præsten 3-4 uger før vielsesdato

I skal kontakte den præst, som skal forestå vielsen, og aftale en tid til samtale. Til samtalen gennemgår I vielsens forløb og indhold, aftaler hvilke salmer der skal synges med videre. Kontakt til Rødovre kirkes præster.

  • Blomsterpynt og riskast: Kontakt kirketjener på tlf. 23 45 09 50, eller email: kirketjener@roedovrekirke.dk for at høre om mulighederne.
    
  • Rødovre kirke vil gerne være en miljøbevidst kirke, derfor frabeder vi os, at der kastes konfetti ved bryllupper. Sker det, fremsendes en regning til brudeparret for rengøring efter timeberegning.

Den danske salmebog online kan du læse tekster og lytte til melodier på alle salmerne i salmebogen.

folkekirken.dk er der inspiration til bryllupsdagen, valg af salmer og meget mere.