Om kirken

Kirkens historie

Hent folder om kirkens historie her.

Rødovre kirke

Rødovre Kirke er den ældste bygning i Rødovre kommune. Dette er ikke ensbetydende med, at alle dele af denne historiske bygning stammer fra samme fjerne fortid. Som det er tilfældet med de fleste gamle bygninger, har forskellige epoker sat deres præg på helhedsindtrykket. 

Men hovedindtrykket kan for Rødovre kirkes vedkommende alligevel ret nøje tidsfæstes til 1664 og kong Frederik III's arkitekt Albert Mathiesen, der på kongeligt initiativ og delvis også på majestætens regning skabte den bygning, der tegner sig for beskuerens øjne i dag.

De gamle kampesten

Det var ikke en ny kirke til et nyt sogn Albert Mathiesen skulle udføre, og selv baggrunden for det nye bygningsværk var da også lidt trist. Under den hårde krig med sverige, havde broderfolkets tropper ødelagt den middelalderlige teglstenskirke, hvis fundament det blev arkitektens opgave at genbruge. Betragter man altså kirken i fodhøjde, kan det lade sig gøre at føre den tilbage til 1200 tallet. Herom vidner de gamle kampesten, der hist og her bryder murfladen.

Fra landsby til større Københavnsk forstad

Rødovre kirke er en af de få egentlige sognekirker fra sin bygningsperiode, og som i sin enkelthed fungerer som historiefortæller for et lokalsamfund, der har udviklet sig fra landsby til større københavnsk forstad.

Stenpladen på tårnet

Stenpladen højt på tårnet ud mod Rødovrevej bærer initialerne for Kong Frederik 3. og Dronning Sofie Amalie, der økonomisk støttede genopbygningen af kirken i 1664.