Bestilling af attest

Du kan bestille en attest til dig selv:

 

 

                  eller

Der kan være 1- 4 ugers sagsbehandlingstid på attester, som omhandler personer født før 1960. 

Bestlling af en attest til børn under 18 år:

eller

  • ved juridisk forælders personlige fremmøde på Rødovre kirkekontor medbringende billedlegitimation. Se kontorets adresse og åbningstider. Man kan IKKE sende sit barn ned på kirkekontoret efter sin egen attest!

Bestilling af attest fra udlandet til dig foregår:

  • via dette link til borger.dk. Her skal du bruge MitID og udfylde din bestilling. Du kan vælge "digital forsendelse", eller få brevforsendt attesten til en ønsket adresse i udlandet.

      eller

  • efter aftale mellem dit danske udrejsesogn og det pågældende lands nærmeste danske repræsentation (konsulat/ambassade). Her kan borgeren afhente attesten mod forevisning af billedlegitimation. 

Bestilling af attest med fuldmagt for anden person:

  • Der kan gives og anmodes om digital fuldmagt mellem to personer over 18 år her.
  • Der kan også afhentes attest for anden person med fuldmagt på blanket. Blanketten hentes her. "Hjemmelavet" fuldmagt accepteres ikke og kun fuldmagt med original underskrift er retsgyldig. Scannede og mailede fuldmagter ikke er retsgyldige. Fuldmagtsgiver skal bo i Rødovre sogn. 

Bestilling af attest på afdød:

  • Bestilling foregår ved personligt fremmøde på Rødovre kirkekontor medbringende billedlegitimation.
  • Attester vedrørende afdøde personer, som ikke ville være fyldt 110 år, udstedes kun, når begæring herom er fremsat af ægtefælle, forældre eller efterkommere, der er over 18 år.
  • Enhver kan bestille attester vedrørende afdøde personer, som ville være fyldt 110 år.
  • Der kan også bestilles attest på afdøde personer, som er fødselsregistreret i udland og døde i Danmark.

Attester

Attester bestilles her. Du skal anvende MitID.

Fødsels- og dåbsattest. Til personer som er fødselsregistreret, navngivet og døbt i Danmark. Se eksempel her.

Personattest. I ndeholder alle de aktuelle civile registreringer, en borger måtte have i personregistret på tidspunktet for udskriften. Den indeholder oplysninger om fødsel, forældre, navn, civilstand og dødsfald, men det er kun de oplysningstyper, der findes registreringer på, der vises på attesten.

Vielsesattest. Til personer som er viet i den danske folkekirke og ikke er skilt. Er du viet ved en anden myndighed, skal du rette henvendelse til den myndighed, der har foretaget vielsen. F.eks. Den Apostolske Kirke, Pinsekirken, Islamisk Trossamfund etc.