Navngivning

Alle børn skal være navngivet inden de er fyldt 6 måneder. Det kan foregå på to måder:

  • Barnet kan navngives i forbindelse med dåb inden sin 6 måneders fødselsdag. Barnets fødsels- og dåbsattest bliver udleveret i forbindelse dåben. Se mere her om navngivning ved dåb. Ønskes der attest inden dåbsdato (til f.eks. pas) skal barnet navngives borgerligt først, dåb kan herefter foretages (uden navngivning) på et senere tidspunkt i barnets liv.

eller

  • Barnet kan navngives her på borger.dk inden sin 6 måneders fødselsdag. Når navngivningen er godkendt, gives beked i forældres e-boks, og barnets personattest kan bestilles her. Dåb kan herefter foretages (uden navngivning) på et senere tidspunkt i barnets liv.

Fornavn

  • Barnet skal have mindst ét fornavn og må gerne have flere. 
  • Fornavnet skal være godkendt af Familieretshuset. Tjek om et fornavn er godkendt her.
  • To godkendte fornavne kan forbindes med bindestreg. F.eks. Anne-Sofie eller Jens-Erik.
  • Hvis du ansøger om et fornavn, som IKKE er godkendt, bliver ansøgningen - i de langt fleste tilfælde - videresendt til og behandles og godkendes af Familieretshuset. Du kan få information om Familieretshusets sagsbehandlingstider her.

Se navnelovens kapitel 3 for fyldestgørende beskrivelse af reglerne for fornavn.

Mellemnavn

  • Mellemnavn er en slægtsnavnsplads og har karakter af et efternavn. Fornavne placeres normalt ikke som mellemnavn, men som 2. og/eller 3. fornavn.
  • Du må gerne have ét eller flere mellemnavne.
  • To mellemnavne, som du ret til at tage, kan sættes sammen med en bindestreg.
  • Der skal (med nogle undtagelser) være slægts- eller familiemæssig tilknytning til ansøgte mellemnavn. Det vil sige, at barnet kan få mellemnavn, hvis mor eller far bærer navnet som mellem- eller efternavn. Der kan blive krævet fremvisning af juridisk dokumentation for denne tilknytning. Især hvis ansøgers ophav stammer fra udland eller hvis navnet ikke stammer direkte fra ansøgers forældre. Det er ansøgers eget ansvar at fremskaffe og vedhæfte denne dokumentation til ansøgningen.

Se navnelovens kapitel 2 for fyldestgørende beskrivelse af reglerne for mellemnavn.

Efternavn

  • Barnet skal have og kan KUN have ét efternavn.
  • Dog betragtes to navne forbundet med bindestreg som ét efternavn. Barnet kan altså f.eks. få begge forældres efternavne forbundet med bindestreg, eksempelvis Dahl-Jensen.
  • Der skal kunne dokumenteres slægtsmæssig tilknytning til efternavnet. Dvs. barnet kan få efternavnet, hvis forælder, bedsteforælder, etc. bærer eller har båret navnet som mellemnavn eller efternavn. 
  • Barnet kan også få et nyt efternavn, som ikke har slægtsmæssig tilknytning. I så fald skal det være et frit efternavn. Her er en liste over de frie efternavne. Alle andre efternavne er beskyttede og kræver slægtsmæssig dokumentation.
  • I nogle kulturer med udenlandsk baggrund, er det tradition, at barnet får sin fars fornavn som efternavn. I sådanne tilfælde skal ansøgningen videresendes, behandles og godkendes af Familieretshuset. Det er vores erfaring, at der er 2-14 ugers sagsbehandlingstid hos Statsforvaltningen.

Se navnelovens kapitel 1 for fyldestsgørende beskrivelse af reglerne for efternavn.