Medlemskab og sognebåndsløsning

Indmeldelse

Man bliver medlem af Den evangelisk-lutherske Folkekirke ved at blive døbt i kirken med den kristne dåb.

Udmeldelse

Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig via sikker mail til dit bopælssogn. Du kan tjekke, om du bor i Rødovre Sogn her. Du skal oplyse dit fulde navn. fødselsdato, og hvor og/eller hvornår du er døbt. Hvis du er i tvivl om hvor og/eller hvornår du er dåbt kan du se det på din fødsels- og dåbsattest eller i personregisteret. Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen, og den bliver automatisk registreret i CPR-registret og i SKAT's system.

Når du udtræder af folkekirken:

    • Giver du afkald på et tilhørsforhold til den danske folkekirke
    • Fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger, f.eks. bisættelse/begravelse.
    • Det bliver dyrere at erhverve gravsted på en kirkegård.
    • Skal du ikke længere betale kirkeskat (0,72% i Rødovre). Men husk selv at tjekke din skatteopgørelse.


Det er ikke muligt at være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis du slutter dig til et andet trossamfund, er du dermed udtrådt af folkekirken. Din udtræden bliver dog ikke automatisk registreret. Du skal derfor selv give besked til kirkekontoret eller præsten i dit bopælssogn.

 

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken, bosiddende i Rødovre sogn og ønsker at blive genindmeldt i den danske folkekirke. Så bedes du udfylde denne blanket og aflevere den til den kirkebogsførende præst.

Sognebåndsløsning

Hvis du sympatiserer med en præst som ikke hører til i dit bopælssogn, så er det muligt at "løse sognebånd" til denne præst. Sognebånd løses til en præst og ikke til en kirke. Det er derfor ikke nødvendigvis en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, hvis du ønsker betjening i eller godt kan lide en kirke udenfor dit bopælssogn.

Hvis du ønsker at løse sognebånd, skal du selv rette skriftlig henvendelse til den præst, der ønskes sognebånd til. Udfyld venligst denne blanket og aflevér den til præsten. Præsten sørger herefter for sognebåndsløsningen. Du ser en oversigt over præsterne i Rødovre kirke her. Når præsten ophører i sit embede opløses sognebåndet.